Gør mig levende igen. 1997 Udskriv
 
Navnene i Eyvind Johnsons Krilonsuite: 
 
Johannes Krilon 
Født 1897. 44 år gammel. Ungkarl. Gruppeleder. Ejendomsmægler. Har husholdersken Fru Gustafsson. Intimt forhold til den polske billedkunstner Isabelle Verolyg-Ovid, der begår selvmord 36 år gammel. 
 
Emil Hovall
Født 9. oktober 1888. 53 år. Medstifter af gruppen. Møbelsnedker. Fabrikant. Ejer af to snedkerværksteder. Gift med Ellen. Far til flere voksne børn bl.a. Lars Hovall, der er soldat
.
 
Karl Gustav Minning 
Møbelsnedker. Ansat hos Emil Hovall. Enkemand. Har datteren Linnea på 8 år og husholdersken Helena. 
 
Per eller Peter eller Pelle Segel 
Jøde. Barndomsven med Johan Krilon. Kirurg. Tidligere gift med danserinden Anna Band Farlane Segel. Da hun dør i 1941, begår han selvmord. 
 
Jonas Frid 
Bygmester og entreprenør. Gift med Svea Frid. Barnløs. Har tjeneren Cedin. Intim ven med Flora Sundström.  
 
Johan Henrik Arpius 
Repræsentant i klædevarer. Ungkarl. Mangeårigt intimt forhold til hotelkasserersken Stella. Fætter til Gabriel Odenarp. 
 
Gabriel Odenarp 
Svagtstrømsingeniør med eget radiofirma. Gift med Henriette i 39 år, som er af jødisk herkomst. Far til børnene Lage, Matthias og Gabrielle fra 13 til 18 år. Fætter til Johan Henrik Arpius. 
 
 
Navnene i Gør mig levende igen: 
 
Den gamle Krylundgruppe 
 
Johan A. Krylund 
Kolonialgrosserer i krydderier. Født i Uppland. Søn af landkøbmand Johansson fra Krylunda. Student 1916. Efter faderens død selvstændig købmand som 19-årig. Grosserer som 32-årig. Bosat i Stockholm. Gift med Aina Krylund. Ingen børn. Mangeårigt intimt forhold til Oda Arpman. Død 1958. Forfatter til bogen: SAMTALEGRUPPENS MØDER 1937 – 1948 med kommentarer af J.A. Krylund. Trykt 1948. 
 
Lars Arpman 
Løjtnant. Finlandsfrivillig. Gift med Oda Arpman. Død i en motorcykelulykke under en øvelse to år efter Anden Verdenskrig. 
 
Joakim Fredh 
Bygmester. Har bla. bygget Krylundvillaen. Efter ham kaldes derfor nu området Fredens Dal eller bare Dalen. Gift med Lisa Fredh. 
 
Nisse eller Niels Åslund 
Boende i en villa ved siden af Krylundvillaen. Gift med Siv Åslund. Far til Ruth Anser. 
 
Simon Fock 
Bogtrykker. Indehaver af firmaet Fock og Sönner Boktryckeriaktiebolag.  
 
Den nye Krylundgruppe 
 
Oda Arpman 
Født 1911 i Borgå. Finlandssvensker. Lider af astma. Datter af latinlæreren Johan Henrik. Student. Har oversat bøger fra engelsk, bl.a. havebøger. Gift første gang med skribent Juha Juntanen. Han skifter navn til Harjalintu (Den krigsvarslende fugl. Fuglen hedder på dansk Hærfugl). Med ham har hun sønnen Heikki eller Henrik, der nu er omkring 60 år. Han er uddannet teknikumingeniør, men arbejder som sjakbajs for flere hold betonstøbere. Han er gift og har to voksne døtre. Den ene er statsautoriseret revisor, den anden er filialchef i et rejsebureau. De har tre drenge. Odas oldebørn. Heikki bor i Helsingfors. Oda er gift anden gang med Lars Arpman. Løjtnant og finlandsfrivillig. Medlem af Krylundgruppen. Død i en motorcykelulykke under en militærøvelse to år efter Anden Verdenskrig. Ingen børn med ham. Senere gennem mange år intimt forhold til Johan Krylund, kolonialgrosserer, nabo og leder af Krylundgruppen. Han er gift med Aina, der overlever ham med flere år. Han dør i 1958. 
 
Sigge eller Sigrid Maria Falk 
31 år. Datter af en invalidepensioneret gasværksreparatør (efter blodprop i lungen). Han bor i en et værelses lejlighed i Folkungatan, fordi han har givet sin toværelses til Sigge. Forældrene skilt. Moderen gift igen og bosat i Gävle. Magister i litteraturvidenskab. Skriver på en disputats om de metafiktive træk i Eyvind Johnsons Krilonsuite. Er selvlærd i tekstbehandling og bogholderi. Arbejder i multimedia- og kommunikationskoncernen GLOBECON. Bor sammen med Janne, der går på arkitektskolen. Har hunden Sickan. 
 
Ulla Häger 
Født 1923. Datter af en bankdirektør. Hun er ikke opvokset på den lille herregård Rockstalund i Sörmland. Har gået i skole Katrineholm. Afbrudt sekretæruddannelse på Påhlmans Handelsinstitut. Ansat i en bank med forskellige småopgaver. Boet sammen med moderen i 12 år efter faderens død. Gift i ganske kort tid som 47-årig med Carl Carlsson fra Sundsvall. Han er voldelig og stjæler både hendes arv og hendes penge. Barnløs. Har været aktiv i telefontjensten i Vagthavende Medmenneske. Er veninde med Kajan med hvem hun har ledet bl.a. indsamling for Kvinde til Kvinde til fordel for Bosniens kvinder og børn. Ulla kan læse andres tanker. 
 
Kajan eller Katarina Tidström eller Katarzyna Grossman 
Jødinde. Født i Warszawa med familie i Sverige. Opvokset i ghettoen. Har været i flere arbejdslejre. Misbrugt af en lejrvogter. Fødte en datter i lejren, men barnet dør af sult og misrøgt på børnehjem. Døv på det ene øre efter et slag med en geværkolbe. Håndarbejdslærerinde. Arbejder som vikar i folkeskolen. Veninde med Ulla med hvem hun bl.a. har ledet indsamling for Kvinde til Kvinde til fordel for Bosniens kvinder og børn. Enke efter højskoleforstander på Gotland Herbert Tidström. Ingen levende børn. Begår selvmord i julen 1995. Imod eget ønske ikke begravet på den jødiske kirkegård i Stockholm men på Gotland ved sin mands side. 
 
Blenda Uvhult 
Født i Småland. Datter af landkøbmand og skolekøkkenlærerinde. Håndarbejdslærerinde. Har undervist på kursus for indvandrerkvinder. Ansat i hemmelighed til restaurering af gammel silkefrakke. Gift med Kjell Uvhult. 42 år. Han har tidligere været ansat på et skolebogsforlag, men er nu forfatter med litteraturstøtte. Mor til to børn. En adoptivsøn fra Korea, der er skizofren, og datteren Viveca, der er skuespiller eller måske teaterchef eller dørmand. Indleder intimt forhold til Bengt, der er pottemager i Småland, hvortil hun tænker på at vende tilbage. 
 
Sylvia Fransson-Bleibtreu  
Født i Svartvattnet. 55 år. Datter af købmand Asser Fransson, kendt fra Rørte vande og Skrabelodder. Uddannet arkæolog. Har som 28-årig fået foretaget radikal hysterektomi (fjernelse af livmoder og æggestokke). Derfor ingen børn. Har mødt Oda og Krylund som ganske ung. Bosiddende i Zürich. Arbejder for tiden som tekstilkonservator i Stockholm. Gift med Cyrus Bleibtreu, der nu er senil. Han har tidligere været gift med Emma eller Emmchen, med hvem han har datteren Erika, der næsten er jævnaldrende med Sylvia.  
 
Ruth Anser 
Datter af Nisse og Siv Åslund. Bor i sit barndomshjem i Dalen. Har kendt Oda Arpman siden hun var barn. Uddannet på Den sociale Højskole. Chef for socialcenteret. Arbejder som socialrådgiver. Enke efter en højere embedsmand i Systembolaget, Lennart Anser. Har sønnen Hasse og svigerdatteren Birgitta og to drengebørnebørn. Hun har dårligt hjerte.    
 
De øvrige navne: 
 
Sickan 
Sigges gamle tævehund. Hun har som hvalp været udsat for grov dyremishandling. Har et blindt øje og et stift ben 
 
Janne 
Tidligere berømt reklamemand. Nu arkitektstuderende med enkelte jobs hos GLOBECON. Samlevende med Sigge. Har arvet et husmandssted i Löfta efter sine forældre. Kortvarig intimt forhold til Lili Thorm. Lider (formodentlig) af - hvad der benævnes som - Lazars syndrom. En psykisk sygdom, der angiveligt bevirker, at et menneske tror, det er et dyr. 
 
Lili Thorm 
Velhavende ung kvinde med forbindelser. Arkitekt og cand. phil. i æstetik og kunstvidenskab. Medarbejder på GLOBECOM. Medordstyrer på EN DAG FØR FREMTIDEN. Kortvarigt intimt forhold til Janne. 
 
Adam Oxenhufvud 
Greve. Søn af grevinde Ginette Oxenhufvud boende på herregården Sal. Ungkarl. Ejer af diverse foretagender med hastigt skiftende navne som ROCK OF AGES, ROCK OFF, BOSTABIL, CHECSEC, BLOBECOM, HYPERVISION, EDIBLES og SUPERSWEDEFOR 
 
Ove Fehzén 
Fra Eskilstuna. Jævn opvækst. Fem søskende. Begyndt som stikirenddreng. Boligspekulant i stor stil. Har netop solgt Krylundvillaen til kommunen. Boende i Dalens største villa. Ungkarl. Ejer af to lavprisvarehuse. Ejer og medejer sammen med Adam Oxenhufved af diverse multimedieselskaber og boligselskaber med hastigt skiftende navne fx BOSTABIL og CHECSEC, HYPERVISION og EDIBLES. Han drømmer om at komme i rigsdagen. 
 
Lotar eller Percy Gustafsson 
Altmuligmand og chauffør hos Adam Oxenhufved. 
 
Martin Sallah 
Asatroende rocksanger. Søn af en sort, amerikansk jazzmusiker ved navn Harry. Halvbror til Rosemarie Andersson. 
 
Mickey Finn 
Hacker der arbejder for Adam Oxenhufvud 
 
Mariella 
Navnet betyder Den lille Maria. 7-8 år gammel. Datter af Ann-Britt og Eilert. Forældrene bor ikke sammen. Halvsøster til Rosemarie.  
 
Rosemarie eller Rosie Andersson 
18 år. Mulat. Datter af Ann-Britt og en sort, amerikansk jazzmusiker ved navn Harry. Halvsøster til Martin Sallah. Hun arbejder som kassedame i Saschas købmandsbutik. 
 
Ann-Britt Andersson 
Enlig mor. Bor sammen med døtrene Rosemarie og Mariella. Arbejder i skattevæsenets kantine. 
 
Sascha 
Ejer af mindre købmandsbutik i Fredens Dal. Rosemarie Andersson er ansat som kassedame hos ham. 
 
Rickie  
12 år. Medlem af Tigerens bande der hedder Gudebørnene. Mariella har gået i klasse med hans lillesøster. 
 
Staffan Polander eller Tigeren 
Leder af banden Gudebørnene. 
 
Kryddan 
Boende i Rinkeby. Ansat som en slags opsynsmand i Krylundvillaen efter at den er solgt til kommunen med henblik på at oprette flygtningecenter.
 
Sune Kyndal 
Arbejdsløs. Ejer og beboer villa på Svansjön 7 gennem 34 år. Nabo til Oda og Ruth.
 
Assia 
Fremmedartet, engelsktalende, pelsklædt kontaktperson til den ældgamle silkefrakke, som Blenda forsøger at restaurere. Silken befinder sig i en lejlighed i Rinkeby, hvor der står Åhlström på døren. 
 
Amed og Jamin 
To fremmedsprogede unge mænd i lejligheden i Rinkeby. 
 
S.A. Idhahl 
Professor i litteraturvidenskab. Gift med generaldirektøren for datainspektionen. 
 
Brit-Marie Uddén 
Sigges disputatsvejleder. 
 
 
Billeder: 
 
Billederne i Gør mig levende igen er ikke mange. Men de er udsøgte. 
 
Hvilke politiske mærker man så i øjeblikket sætter på radikaliteten. De plejer jo at falde af ligesom etiketterne på saftevandsflaskerne i en fugtig kælder (63). 
Træerne på begge sider af vejen var næsten afløvede, men de kroner som endnu bar løv på enkelte grene, blev gennemrusket af den hårde vind som pjalter og kvindehår (241). 
Et øjeblik falder hun rigtig i søvn, synker nedad; bevidstheden svirrer som en mønt der er tabt i vandet (342). 
Ingen livsvarigt tænkte, opslidende og dybtgående følelser … er blandet ind i denne eftermiddagsstund, men den er let som kaffe med blødt brød, eller hvorfor ikke fin snus af god kvalitet (343). 
Engang for længe siden fik hun fat i tre sammenhængende romaner. … og dem holder hun fast i som en hund der har hugget tænderne i sin herres tøfler (355). 
Han krøb ind i noget som hedder romanformen ligesom en erimitkrebs i en lånt skal ( 355 f .). 
Han måtte opfinde en ædel mand. Han tumlede med ædelhed som osteskimmel på modnende mennesker (356). 
Hvorfor kan tanker… ikke … være let opflyvende, på nippet til og luftlagsfølgende? Man må kunne tage dem ned igen som papirdrager der flyver dårligt. Op igen med en anden. Prøve. Prøve en gang til. Se dem svæve og kaste sig mod det tynde rumblå ( 372 f .). 
Hadet er som en kat vi genner væk. Men det vokser, og en dag bliver det måske et væsen som vi tror vi aldrig før har set (547). 
 
Hvad maden angår, er der ikke meget at berette fra Gør mig levende igen. Damerne drikker stort set kun the! 
 
 
Bibelhenvisninger: 
 
Der er heller ikke mange direkte eller indirekte henvisninger til bibel og salmebog i Gør mig levende igen. Det er så afgjort litteraturen, der står i centrum. Alligevel klinger det bibelske univers også med her: 
 
Således er også tungen et lidet lem, men kan dog prale af store ting (7). 
Det er ganske karakteristisk for Gør mig levende igen, at det første bibelcitat er brugt ironisk og helt uden for sin sammenhæng (Jak 3,5). 
 
Han fiksede den lilles syv ord på korset og er sine femogtyve tusind værd om måneden (8). 
Der hentydes til Jesu syv ond på korset. Tallet på Jesu udtalelser, mens han hang på korset, fremkommer, når man sammenskriver de fire evangeliers beretninger om hans korsfæstelse. 
 
O usle liv, o skrøbelighed, hvo kan dig ret betragte?(14). 
Salme af M.G. de la Gardie (1694). Første linie lyder:  
O Jesu, når jag hädan skall Och anden min uppgive (DSP 1953, nr. 555,6). 
 
Den apofatiske teologi. (80). 
Også kaldet negativ teologi. Den opfattelse, at vi ikke kan have kundskaber om Gud, men kun om hvad Gud ikke er. 
 
Lag på lag som er mig som er hende som er den som var som er og som hele tiden bliver til strata super strata [lag på lag] af stemning. (82). 
Der findes i teksten spor af et citat fra Apokalypsen. Det indgår i det danske nadverritual. Det lyder i sin helhed: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var og som er og som kommer (Åb 4,8b). 
 
Som medarbejdere formaner vi jer også til, at det ikke må være frugtesløst, I her modtaget Guds nåde. (86). 
2 Kor 6,1-3. 
 
O du Guds lam, giv mig af dit hjerte dobbelt bod mod synd og lovens trussel. 
Salmen hedder på svensk Klippa, på dansk Klippen. Den er skrevet af A. Toplady (død 1778). Den står ikke i Den danske Salmebogen, men i Hjemlandstoner, hvor 1. vers i sin helhed lyder 
Klippe, du som brast for mig 
Lad mig skjule mig i dig! 
Lad den blodets strøm, som flød 
Fra din side, hvid og rød, 
Frelse mig og to mig ren
For al syndens skyld og mén! (Hj t. nr. 196,1) 
 
Samt have det forsæt… 190:7. 
Citatet lyder i sin helhed Samt have det forsæt, at han sig omvende vil, og rettelig I Kristus lever. Det er fra en salme af H. Spegel (1686) & J.O. Wallin (1814). Salmens begyndelse lyder: Vår Herres, Jesu Kristi død Hugsvalar os i al vor nød (DSP 1953, nr. 190,7). 
 
Den mest kvalificerede hemmelighed er naturligvis Gud. (87). 
Gud kender vi kun gennem inkarnationen, dvs. gennem hans søn Jesus Kristus. Gud selv giver sig ikke direkte til kende. Ham er der ingen, der kan se, høre eller tale med. 
 
Hun prøvede på at forestille sig en restaurant med korsfæstede Kristuser på vinhylderne. Flasker på række. Dette er mit blod (135). 
Der tænkes på Jesu lidelseshistorie, der begynder med nadvermåltidet sammen med disciplene.
Derfor nadverritualets tiltale: Dette er mit blod (fx Matt 26,26-29). 
 
Giv mig din fred (139). 
Fred er et centralt ord i forbindelse med den velsignelse Jesus giver (fx Joh 14,27). 
 
De sad som ved Babylons floder (189). 
Der tænkes på jødernes bortførelse til og eksil i Babylon under Nebukadnesar 598- 587f . Kr. Besunget i Salmernes Bog (Sl 137). 
 
Åh, hvor saligt at vandre, sang de i den løvsmykkede kirke. 
Salme af J. Blomqvist og P. Ollén 1876. O hur saligt att få vandra (DSP 2006, nr. 300,1). 
 
389) Jeg[Oda] kan ikke sige at jeg har bygget mig et alter i nogen Mamres terebintelund – som Johan faktisk gjorde, men selvfølgelig ikke for nogen gud. 
Det er Abraham der bygger et alter for Herren i Mamre (1 Mos 13,18). 
 
Når solen vikles sammen…(401). 
Når de timånederes drægtige kameler forsømmes (402). 
Citaterne stammer fra sura 81 i Koranen. 
 
Hvis saltet mister sin kraft, hvad skal der da saltes med, siger Sylvia uden at se op (457). 
Sylvia citerer Jesus i Luk 14,34-35. 
 
Jeg syntes ikke jeg havde nogen olie på lampen, siger Ulla næsten trodsigt (539). 
Ulla tænker på lignelsen om De ti Brudejomfruer, hvor de fem kloge jomfruer har olie på lampen, mens de fem ukloge ikke har (Mat 25,1-13). 
 
Vandet når mig til halsen. Jeg er sunket i bundløst dynd. (539). 
Citatet lyder i sin helhed: 
Frels mig, Gud, / for vandet når mig til halsen, / jeg er sunket i bundløst dynd / og kan ikke få fodfæste. Jeg er kommet ud på det dybe vand, / strømmen skyller sammen over mig. / Jeg er udmattet af at råbe, / min strube er blevet hæs, / mine øjne har stirret sig trætte / af at vente på min Gud (Sl 69, 2-4) 
 
 
De litterære henvisninger: 
 
Gør mig levende igen er ikke blot en intertekstuel roman med stadige – direkte såvel som indirekte – henvisninger til Krilonbøgerne, men det er også en roman med ekceptionelt mange henvisninger og hentydninger til andre romaner og anden kunst. Det forekommer derfor naturligt til specielt denne roman at bringe en oversigt over og forklaring til – de fleste – af disse henvisninger. Oversigten skal opfattes som en demonstration af romanens overordentlige litterære og almen kulturelle tyngde. Samtidig dokumenterer den Kerstin Ekmans store belæsthed og almene kulturelle indsigt. Men den er også tænkt som en hjælp til den læser, der måske føler sig en lille smule fortabt i den svenske kulturhistorie. Numrene henviser til sidetal i romanen. 
 
6) Linné  
Carl von Linné (1707-1778). Svensk botaniker. 
6) Swedenborg
Emanuel Swedenborg (1688-1772). Svensk mystiker og religiøs tænker. 
9) Herbert Tingsten 
(1896-1973) Svensk professor i statskundskab. Chefredaktør på avisen Dagens Nyheter. 
Hedenius  
Ingemar Hedenius (1908-1982) Svensk professor i filosofi. Forsvarer af positivismen. 
10) Den Reuterholmske skuffelsestid  
Gustav Adolf Reuterholm (1756-1813) Svensk greve og statsmand. Nedlagde Det svenske Akademi i 1792. 
Silfverstolpe  
Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1893-1943) Svensk digter. Medlem af Det svenske Akademi.
11, 359) Crusenstolpe 
Magnus Crusenstolpe (1795-1865) Svensk statsmand, forfatter og publicist.
25) Dagmar Edqvist 
(Født 1903) Svensk forfatter. 
25, 199, 210) Alice Lyttkens  
(1897-1991) Fremtrædende svensk emancipationsforfatter. 
25, 77, 298, 299) Eyvind Johnson 
(1900-1976) Svensk forfatter. Forfatter til Krilonsuiten. Medlem af Det svenske Akademi. Nobelprisen i litteratur 1974. 
25) Gide Falskmøntnerne 
André Gide (1869-1951) Fransk forfatter. Romanen Falskmøntnerne udkom i 1926. 
Læderstrømpe 
James Fenimore Cooper (1789-1851) Engelsk forfatter. Romanen Læderstrømpe udkom i 1879. 
25) Pehr Anders Lekholm 
Gustaf Hellström (1882-1953) Svensk forfatter og journalist. Medlem af det svenske Akademi. Per Anders Lekholm er titelpersonen i romanen Smörmakare Lekholm får en idé, der udkom i 1927. 
27) Pickwickklubben 
Charles Dickens (1812-1870) Engelsk forfatter. Romanen Pickwickklubben udkom som føljeton i årene 1832-1837. 
Klara Fina Gulleborg 
Selma Lagerlöf (1858-1940) Svensk digterdronning. Klara Fina Gulleborg er den ene af de to hovedpersoner i romanen Kejseren af Portugalien, der udkom i 1914. 
Ørkenfædrene 
Ørkenfædrene er det navn, man har givet de kristne mænd – og kvinder – som i tiden fra ca år 300 til ca år 400 e. Kr. slog sig ned i ørkenområderne i det nordlige Ægypten for at leve et asketisk liv i overensstemmelse med deres tro. 
Thoreau 
Henry David Thoreau (1817-1862) Amerikansk forfatter og filosof. 
30, 336, 430) Konsulinde Buddenbrooks åbne hånd 
Thomas Mann (1875-1955) Tysk forfatter. Romanen Huset Buddenbrook udkom i 1901. Bogen Troldomsbjerget udkom i 1924. Nobelprisen i litteratur 1929. 
32, 64, 155, 359, 528) TAVSHEDEN ER HELLIG. Et strindbergord  
August Strindberg (1849-1912) Svensk forfatter og dramatiker. 
33) Assar  
Ulf Lundkvist (Født 1952). Svensk kunstner, tegner, maler og illustrator. Striberne om Assar er blevet trykt i Dagens Nyheter siden 1990. 
38) Enken efter en lille mager forfatter 
Cilla Frankenhaeusen, finlandssvensker. Den svenske forfatter Eyvind Johnsons (1900-1976) anden kone. 
46) Pettson når han taler til Katten 
Sven Nordqvist (Født 1946) Svensk børnebogsforfatter, tegner og illustrator. Mest kendt for bøgerne om Peddersen og den talende kat Findus. 
64) Barbusse med Ilden 
Henri Barbusse (1873-1935) Fransk forfatter. Romanen Le Feu (Ilden) udkom i 1916. 
64, 542) H.G. Wells 
Herbert George Wells (1866-1946) Engelsk science fiction forfatter. 
64) Branting  
Karl Hjalmar Branting (1860-1925) Svensk socialdemokratisk politiker. Sveriges første demokratisk valgte statsminister. Statsminister i tre perioder 1920, 1921-1923 og 1924-1925. Nobels fredspris 1921. 
68, 323) Götterdämmerung 
Opera af Richard Wagner (1813-1883). Tysk komponist. Tysk oversættelse af det nordiske Ragnarok. Richard Wagner behandler temaet i sin opera Götterdämmerung, der er tredje og fjerde del af tetralogien Nibelungens ring. De fire deloperaer hedder: Rhinguldet, Valkyrien, Siegfried og Ragnarok. Operaen blev uropført i Bayreuth 17. august 1876. 
71) Alice Tegnér 
(1864-1943) Svensk musiklærer, komponist og organist. Har skrevet mange børnesange bl.a. Mors lille Ole i skoven gik og Jeg en gård mig bygge vil.  
Cao Ky  
Nguyen Cao Ky (Født 1930) Sydvietnamesisk militær og politisk leder. Statsminister 1965-1967.
72, 359, 476) Almqvist 
Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) Svensk forfatter og komponist. Hans hovedværk er Törnrosens Bok (1833-1851). 
74) Guillou 
Jan Oscar Sverre Lucien Henri Guillou (Født 1944) Svensk journalist og forfatter. 
Aschberg 
Robert Aschberg (Født 1952) Svensk journalist og TV-producer.
75) Alberoni eller Alberti: Om forelskelse 
Francesco Alberoni (Født 1929) Italiensk sociolog. Journalist og professor i sociologi. Om forelskelse udkom i 1979. 
77) Venneberg Du måste värja ditt liv 
Karl Venneberg (1910-1995) Svensk digter. Du måste värja ditt liv er fra digtsamlingen Ur Fiskefärd, der udkom i 1949. 
111) Ikke uden min datter 
Betty Hahmoody (Født 1945) Amerikansk forfatter. Ikke uden min datter er skrevet sammen med William Hoffer (Født 1943) Amerikansk forfatter. Bogen udkom i 1987. 
118) Carl Gustaf Leopold 
(1756-1895) Svensk hofpoet. Medlem af Det svenske Akademi. 
Johan Stenhammer 
(1769-1799) Svensk poet. Medlem af Det svenske Akademi. 
119) Fredrik Böök 
Martin Fredrik Christofferson Böök (1883-1961) Svensk litteraturhistoriker. Professor og litteraturkritiker. Medlem af Det svenske Akademi. 
Henry Olsson 
Karl Henry Olsson (1896-1985) Litteraturhistoriker. Medlem af Det svenske Akademi. 
Snoilsky-skandalen  
Carl Johan Gustav Greve Snoilsky (1841-1903). Svensk digter. 
121) Platon  
(427- 347f . Kr.) Græsk filosof. 
156) En uhyggelig Hedbergroman 
Olle Hedberg (1899-1974) Svensk forfatter. 
187) MARTIN LUTHER SLÅR SINE TESER OP PÅ KIRKEDØREN I WITTENBERG 
Martin Luther (1483-1546) Tysk reformator. Teserne blev ifølge traditionen opslået den 31. oktober 1517.     
LA VIE ET LES EPISTRES – PIERRES ABALART ET HELOYS SA FAME 
Peter eller Pierre Abélard (c.1079-1142) Fransk adelsmand, munk og filosof. Heloïse(1101-1162) Gift med hinanden i 1118. 
193) Mrs. Pierre S. du Pont
En cremefarvet rose fra 1929. 
193, 387) Fredrika Runebergs have 
(1807-1879) Finlandssvensk kvindesagsforfatter. Gift med nationaldigteren Johan Ludvig Runeberg. 
194) Et Tjekhovstykke  
Anton Tjekhov (1860-1904) Russisk forfatter. 
199, 359, 360) Nathan der Weise 
Skuespil fra 1779. Skrevet af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781). Tysk forfatter. 
210) Baum 
Vicki Baum (1888-1960). Østrigsk forfatter. 
Shellabarger 
Mahealani Shellabarger. Amerikansk kvindelig forfatter. Opvokset på Hawaii.  
Maugham 
William Somerset Maugham (1874-1965). Engelsk skuespilforfatter. 
Shute 
Nevil Shute Norway (1899-1960). Britisk forfatter.  
236) Musorgskij  
Modest Musorgskij (1839-1881). Russisk komponist. Har komponeret operaen Boris Godunov i 1874). 
281) Komplottet mod Roger Rider eller Smag for døden 
282) Komplottet mod Roger Rider eller Affære i Berlin 
To kriminalromaner af den britiske kriminalforfatter Julian Symons (1912-1994).  
298) Hjalmar Gullberg: Nu sinar jordens brunnar  
(1898-1961). Svensk forfatter. Medlem af Det svenske Akademi. 
319) Grev Bronowski i Imperiets juvel 
Hovedperson i filmatiseringen af romanen Imperiets Juvel skrevet af Paul Scott (1920-1978) Britisk forfatter. 
323, 550) Jussi Björling  
Johan Jonatan “Jussi” Björling (1911-1960). Svensk operasanger. Tenor. 
328) Krapotkin   
Fyrst Peter Krapotkin (1842-1921). Russisk videnskabsmand og anarkist. 
Bakuninlaget  
Mikhail Bakunin (1814-1876). Russisk revolutionær, En af anarkismens hovedskikkelser. 
Rousseaulagene  
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Fransk filosof. 
329) Montaigne 
Michel de Montaigne (1533-1592). Fransk renæssancehumanist. Anses for at være grundlæggeren af essaygenren. 
Gullivers Rejser  
Roman af Jonathan Swift (1667-1745). Irsk-britisk forfatter. 
334, 423, 432) Eugen Onegin 
Opera fra 1878 af Pjotr Iljitj Tjajkovskij (1840-1893). Russisk komponist. 
335) Galgemanden af Runar Schildt 
Novellesamling af Ernst Runar Schildt (1888-1925). Finsk-svensk forfatter.
Edvin Adolphson
(1893-1979). Svensk skuespiller og instruktør.
336) Remarques bog Intet nyt fra Vestfronten
Roman fra 1929 af Erich Maria Remarque (1898-1970). Tysk forfatter.
336, 423) Brødrene Parland
Henry Parland (1908-1930), Oscar Parland (1912-1997) og Ralf Parland (1914-1995). De tre brødre var alle finsk-svenske forfattere.
337) Norman Mailer
(1923-2007). Amerikansk forfatter.
Joseph Heller
(1923-1999). Amerikansk forfatter.
Väinö Linna 
(1920-1992). Finsk forfatter.
346) Tænk, om jeg blev gift med præsten
Svensk film fra 1941 efter roman af samme navn af Ester Lindin (1890-1991). Svensk skolelærer og forfatter.
351) Schuberts Die Winterreise
Sangcyklus af Franz Schubert (1797-1828). Østrisk komponist og pianist.
359) Levertin 
Oscar Levertin (1862-1906). Svensk forfatter og kulturskribent
Verner von Heidenstam
(1859-1940). Svensk digter. Nobelprisen i litteratur i 1916.
Söderberg
Hjalmar Söderberg (1869-1941). Svensk forfatter.
360) I Ching
Kinesisk orakelbog fra 3000 f . Kr. Baseret på klassisk kinesisk filosofi ordnet i 64 såkaldte hexagrammer.
360) Nostradamus
Michel de Nostradamus (1503-1566). Fransk læge, astronom og matematiker. Især kendt for sine profetier Centuria fra 1555.
Saladin
(1137-1193). Historisk person i Nathan der Weise. Kurdisk sultan og Ægyptisk emir. Spillede betydelig rolle under korstogene. Erobrede Jerusalem i 1187. Kendt for sit mod og sin retfærdighed.
367) Askepot
Eventyr udgivet (1812-15) af Brødrene Grimm. Filmatiseret af Walt Disney 1950.
Saltkråkan
Vi på Saltkråkan filmatiseret fortælling af Astrid Lindgren 
370) Jönssonligaen  
Svensk genindspilning fra 1981 af Erik Ballings Olsenbanden.  
Gys i blomsterbutikken 
Amerikansk kultfilm fra 1986. Originaltitel Little shop of horrors.
385) Thou Little Town of Bethlehem  
Også kaldet: O Little Town of Bethlehem . Engelsk Christmas carol. 
387) Zachris Topelius 
Zacharias Topelius (1818-1898). Finsk-svensk forfatter.
Runeberg 
Johan Ludvig Runeberg (1818-1898). Finlands nationaldigter.
P.C. Jersild
Per Christian Jersild (Født 1935 i Katrineholm). Svensk forfatter.
Lars Andersson 
(Født 1954). Svensk forfatter og essayist.
388) Teckningar och drömmar
Prosastykker udgivet 1861 af Fredrika Runeberg (1807-1879).
391) Nu er jeg saamænd kjed af dette, siger juletræet til Oda
Der hentydes til H.C. Andersens eventyr Grantræet fra 1845.
392) Thepotter og metalsvin og nattergale
Tre eventyr af H.C. Andersen fra 1868, 1862 og 1844.
398) Henriette Herz
(1764-1847) Tysk jødinde. Gift med lægen Marcus Herz. Bosat i Berlin. Berømt for sine litterære saloner. Veninde med Dorothea Mendelssohn, datter af den jødiske tænker Moses Mendelssohn, der også optræder i romanen.
401) Når solen vikles sammen… 
402) Når de timånedersdrægtige kameler forsømmes… 
Citat fra Koranen, sura 81.
402) Profetens ord
Profeten Muhammed (571-632).
423) Doris Lessing: Molly og Anna spiser jordbær…
(Født 1919). Britisk forfatter. Nobelprisen i litteratur 2007. Molly og Anna er hovedpersonerne i Den gyldne bog. Engelsk udgave 1962.
423, 433) Pusjkin
(1799-1837) Russisk forfatter. Grundlæggeren af russisk litteratur. Har skrevet versromanen Eugen Onegin og skuespillet Boris Guodunow. 
424) Ulf Lundell
(Født 1949). Svensk forfatter, rockmusiker og billedkunstner.
425) Kostja i Anna Karenina
Kostja er en af hovedpersonerne i romanen Anna Karenina af Leo Tolstoj (1828-1910). Russisk forfatter. Romanen udkom som føljeton fra 1873-1877.
425) Ivar Lo
Ivar Lo-Johansson (1901-1990). Svensk forfatter.
425) Jofurs og Paphos hele magt påkaldes
Jofur er navnet på en nordisk tordengud. Paphos er den antikke by på Cypern, hvortil myten om Afrodites fødsel knytter sig.
426) Hammershøi
Vilhelm Hammershøi (1864-1916). Dansk maler.
427) Følg dit hjerte
Roman af Susanna Tamaro (Født 1957). Italiensk forfatter. 
428) Hvad hed det danske korstykke jeg hørte? 
Der hentydes til en korsats komponeret af Kenneth Knudsen (født 1946) til koret Ars Nova og dets dirigent Bo Holten i 1982. Ifølge oplysning fra Bo Holten brugte koret i mange år stykket som ekstranummer. Teksten, der har titlen Vi var inviteret, er skrevet af Jørgen Larsen ca. 1970 og lyder i sin helhed: 
Vi var inviteret til middag hos direktør P, som var forelsket i min kone! 
Ved bordet, som er fint dækket med mange levende lys og farvestrålende blomster, sidder vi over for P og hans kone, der tit henvender sig til mig med dumme spørgsmål. Jeg svarer hen i vejret og min søde kone må tit puffe til mig, når jeg vover mig for langt ud. 
 
Idet P skal række en skål videre, vælter han en af kandelaberne, og dugen begynder at brænde. Hvis hele bordet skal futte af, er det da godt, at vi er nået til kaffen, tænker jeg, mens jeg hjælper med at slukke. 
Det står hurtigt klart, at ilden har overtaget, og huset evakueres. Jeg får i skyndingen listet lidt spiritus i lommen og lader flasken gå rundt, da vi står ude i haven og ser på bålet. 
Huset brænder hurtigt ned til grunden, og jeg føler, at det må være tid at bryde op. Vi takker for en hyggelig aften, og vort værtspar vinker ved havelågen, da vi går. 
428) Miss Otis regrets she´s unable to lunch today 
Jazzklassiker.Et af Ella Fitzgeralds glansnumre.
429) Shakespeare 
William Shakespeare (1564-1616). Engelsk poet og skuespilforfatter. 
Hoffmann
E.T.A. Hoffmann (1776-1822). Tysk komponist, jurist og forfatter.
Poe
Edgar Allan Poe (1809-1849). Amerikansk poet og forfatter.
Kulla-Gulla
Klassisk bogserie om fattigdommen i 1800tallets Sverige af Martha Sandwall-Bergström (Født 1913). Svensk forfatter.
Krig og Fred
Roman fra 1869 af Leo Tolstoj. Se henvisningen til side 425.
439) Goethe
Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832). Tysk forfatter, filosof og videnskabsmand.
Beethoven
Ludwig van Beethoven (1770-1827). Tysk komponist.
440) Taubes beredskabsvise
Evert Taube (1890-1976). Svensk forfatter, komponist, visesanger og lutspiller
Stephen Fostermelodi
Stephen Foster (1826-1864). Amerikansk forfatter og komponist. Har skrevet fx Oh! Susannah.  
446) Tusen år i Småland
Værk fra 1939 af Elin Wägner (1882-1949) Svensk forfatter og feminist.
455, 539) Liszts klaverkoncert nummer 1 i Es-dur
Franz Liszt (1811-1886). Ungarsk komponist og dirigent.
464) Joyces Ulysses var en slags indre strøm af tanker
James Joyce (1882-1941). Irsk forfatter. Anses for ophavsmand til ideen om at skrive en roman på en ”bevisthedsstrøm” (stream of consciousness).
467) Jerusalems nat
Roman fra 1983 af Sven Delblanc (1931-1992). Svensk forfatter og litteraturforsker.
469) Dantes Inferno
Første del af Den guddommelige Komedie (La divina Commedia) af Aligieri Dante (1265-1321). Italiensk forfatter og politiker.
472) C.S. Lewis´ Amor og Psyke
Værk af Clive Staples Lewis (1898-1963). Britisk forfatter og filolog. Især kendt for Narniabøgerne.
Samuel Ödmanns minnen
Samuel Lorentz Ödmann (1750-1829). Svensk teolog, salmedigter og naturforsker.
Den unge Törless
Filmatiseret roman af Robert Musil (1880-1942). Østrigsk forfatter.
En rysk pilgrims berättelse
Klassisk værk skrevet af anonym ortodoks munk.
497) Tosca, i dit hjerte har Scarpia bygget bo
Scarpia er skurken i Tosca, en opera fra 1900 af Giacomo Puccini (1858-1924). Italiensk komponist.
499) Edvard Persson
(1888-1957). Svensk folkekær skuespiller og sanger.
Söderkåkar
Svensk TV-serie fra 1970. Egentlig lystspil fra 1930 af Gideon Wahlberg (1890-1948). Forfatter, skuespiller og komponist. Filmatiseret 1932 med Gideon Wahlberg i hovedrollen.
509) Thor Modéens
(1898-1950). Svensk skuespiller og komiker.
521) Sibelius
Jean Sibelius (1865-1957). Finlands nationalkomponist.
Anita Lindblom
(Født 1937). Svensk skuespiller og sangerinde. Sang i 1963 Sånt är livet.  
542) Eli Wiesel  
(Født 1928). Rumænsk-fransk-jødisk forfatter og politisk aktivist. Holocaust overlever. Nobels fredspris 1986.
Primo Levi
(1919-1987) Jødisk-italiensk forfatter. Holocaust overlever. 
Terese Müller  
(Født 1925). Ungarsk-svensk læge og forfatter. Holocaust overlever.
Ebba Sörbom
(Født 1927). Jugoslavisk-svensk forfatter. Holocaust overlever.
Hédi Fried
(Født 1924). Rumænsk-svensk forfatter. Holocaust overlever.
548) Dido og Æneas, opera fra 1689 af Henry Purcell (1659-1695), engelsk barokkomponist.
553) Johannes Edfelt
Svensk forfatter, poet og oversætter (1904-1997). Medlem af Det svenske Akademi.
Sidst opdateret ( onsdag, 26 august 2009 )

Fortæller
Fortællinger
Forfatter
Bibliografi
Foredragholder
Foredrag
Arrangementer
Søg
Kontakt
Kerstin Ekman
Log ind